Donaties, schenkingen

Indien u eenmalig of periodiek een bedrag aan het Parkinson-Inn wil doneren of schenken om de activiteiten die we organiseren mogelijk te blijven maken, dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening

NL84 RABO 0333 8939 80

Als u een specifieke activiteit wil steunen, geef dan in de omschrijving aan dat uw bijdrage bijvoorbeeld voor “Vibrato” is.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.