Het bestuur

Stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo

  • Onno Ouwendijk – voorzitter
  • Onno Ouwendijk – penningmeester (ad interim)
  • Gerlach Roomans – secretaris

Contactgegevens:

  • email: info.parkinsonswm@gmail.com
  • correspondentieadres: Wilderbeek 32, 6166 HP  GELEEN
  • Bankrekening: NL84 RABO 0333 8939 80
  • KvK: 72664576, RSIN 859189296

Parkinson Café Sittard (Westelijke Mijnstreek)

  • Corrie Boersma-Glaap – coördinator
  • Irma Niessen – beheerder leestafel
  • Gerlach Roomans – beheerder website en secretaris
  • Onno Ouwendijk – vrijwilliger
  • Michael Damoiseaux – vrijwilliger

Contactgegevens:

  • email: info.parkinsonswm@gmail.com
  • correspondentieadres: Wilderbeek 32, 6166 HP  GELEEN