Ga naar de inhoud

De Stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als erkend goed doel hoeft de stichting geen belasting te betalen over de ontvangen giften en erfenissen. Dat betekent dat wij 100% kunnen inzetten voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

Bankrekening NL84 RABO 0333 8939 80