Wandelen in Thull, 19 april 2019

We vertrokken om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats tussen de Mulderplas en de Alfa brouwerij
tussen Schinnen en Thull. 

De wandeling voerde ons over verharde en onverharde paden en over het oude mijnspoor.
Omstreeks 1960 kochten de Staatsmijnen het gebied gelegen rondom de Muldermolen in de
buurtschap Thull. In dit gebied lagen een oude molen en enkele boerderijen. Gedurende enkele jaren
werd in dit gebied mijnslik en mijnsteen geloosd afkomstig van de voormalige Staatsmijn Emma in
Hoensbroek. Nadat de mijnen waren gesloten, kwam het terrein in handen van DSM en ontstond er
een natuurgebied met zeldzame plantengroei en een zeer grote variatie in vogelsoorten. Ook slangen
en hamsters werden hier waargenomen. Later werd het terrein verkocht aan Natuurmonumenten en
toen is het gebied deel uit gaan maken van Landschapspark De Graven. Dit heeft onder meer geleid
tot het terugbrengen van de in het gebied stromende Geleenbeek naar een meer natuurlijke loop
(voordat het mijnspoor in de jaren 30 werd aangelegd, werd de Geleenbeek gekanaliseerd).

De pauzeplaats was na ± 3 km bij Gasterij Terborgh aan de Heisterburg 119 te Schinnen.

Nieuwsberichten